Akt sedeči, Jazbec Karmen

Jazbec Karmen akt

Akt sedeči

Jazbec Karmen

Tehnika: žgana glina

Dimenzije: 22.5 × 22 × 15 cm

Leto: neznano